2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 17.95 (106 m3)
Mực nước: 33.86 (m)
Lượng mưa: 55.20 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: 11.01 (106 m3)
Mực nước: 41.10 (m)
Lượng mưa: 2.50 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
Chọn hồ:
Chọn năm:

BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI NƯỚC TỪ THÁNG 08/2020 - 08/2021

BIỂU ĐỒ MỰC NƯỚC THỰC ĐO 14 NGÀY GẦN NHẤT
BẢNG DỮ LIỆU TRUNG BÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO
STT Thời gian Mực nước (m) Dung tích hồ tương ứng (106m3)
1 29/11/2021 33.63 17.50
2 28/11/2021 33.49 17.23
3 27/11/2021 33.49 17.23
4 26/11/2021 33.50 17.25
5 25/11/2021 33.51 17.27
6 24/11/2021 33.56 17.37
7 23/11/2021 33.56 17.37
8 22/11/2021 33.47 17.19
9 21/11/2021 33.47 17.19
10 20/11/2021 33.48 17.21

BIỂU ĐỒ QUAN HỆ Z-F-V
Diện tích mặt hồ F (10⁶m²)        Dung tích hồ V (10⁶m³)
STT Mực nước hồ Z (m) Diện tích mặt hồ F (106m2) Dung tích hồ V (106m3)
114.00 0.00000.0000
215.00 0.00400.0010
316.00 0.01300.0090
417.00 0.06400.0440
518.00 0.14000.1440
619.00 0.23200.3290
720.00 0.37800.6310
820.80 0.51800.9870
921.00 0.55301.0950
1022.00 0.71001.7250
1123.00 0.86302.5100
1224.00 0.94603.4140
1325.00 1.00504.3890
1426.00 1.11905.4510
1527.00 1.27506.6470
1628.00 1.41007.9890
1729.00 1.54309.4650
1830.00 1.676011.0740
1931.00 1.716012.7700
2032.00 1.764014.5100
2133.00 1.820016.3020
2233.30 1.881016.8580
2334.00 2.023018.2240
2435.00 2.421020.4430
2536.00 2.724023.0140
2637.00 3.084025.9170
2738.00 3.453029.1840
Bản quyền © 2020 Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Người đại diện: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 132 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3.537.076