2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 17.95 (106 m3)
Mực nước: 33.86 (m)
Lượng mưa: 55.80 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: 11.01 (106 m3)
Mực nước: 41.10 (m)
Lượng mưa: 2.50 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
LỊCH THỜI VỤ CÂY LÚA
Chú ý:
- Khi chọn năm thời vụ sẽ được hiểu như sau:
     + Nếu chọn năm 2020 cho cây lúa thì lịch thời vụ sẽ diễn ra từ năm 2020 đến năm 2021.
     + Nếu chọn năm 2020 cho cây hoa màu thì lịch thời vụ sẽ diễn ra từ đầu năm 2021, để đi cùng KHSDN với vụ lúa
Chọn hồ:
Chọn năm:
Chọn vụ:

STT Năm Vụ Loại cây Giai đoạn sinh trưởng Từ ngày Đến ngày Số ngày
1 2020 Đông Xuân Lúa Giai đoạn 1 (Mạ - làm đất - ĐX) 15/08/2020 19/08/2020 5
2 2020 Đông Xuân Lúa Giai đoạn 2 (Gieo trồng - ĐX) 20/08/2020 24/08/2020 5
3 2020 Đông Xuân Lúa Giai đoạn 3 (Cây non - ĐX) 25/08/2020 18/09/2020 25
4 2020 Đông Xuân Lúa Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - ĐX) 19/09/2020 18/10/2020 30
5 2020 Đông Xuân Lúa Giai đoạn 5 (Làm Đòng - ĐX) 19/10/2020 27/11/2020 40
6 2020 Đông Xuân Lúa Giai đoạn 6 (Trổ - chín - ĐX) 28/11/2020 27/12/2020 30
7 2020 Hè Thu Lúa Giai đoạn 1 (Mạ - làm đất - HT) 05/05/2020 09/05/2020 5
8 2020 Hè Thu Lúa Giai đoạn 2 (Gieo trồng - HT) 10/05/2020 14/05/2020 5
9 2020 Hè Thu Lúa Giai đoạn 3 (Cây non - HT) 15/05/2020 08/06/2020 25
10 2020 Hè Thu Lúa Giai đoạn 4 (Đẻ mạ - HT) 09/06/2020 08/07/2020 30
11 2020 Hè Thu Lúa Giai đoạn 5 (Làm Đòng - HT) 09/07/2020 17/08/2020 40
12 2020 Hè Thu Lúa Giai đoạn 6 (Trổ - chín - HT) 18/08/2020 16/09/2020 30

LỊCH THỜI VỤ CÂY HOA MÀU
STT Năm Vụ Loại cây Giai đoạn sinh trưởng Từ ngày Đến ngày Số ngày
1 2020 Đông Xuân Hoa màu / Cây ăn quả Giai đoạn 1- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- ĐX) 01/02/2020 25/02/2021 25
2 2020 Đông Xuân Hoa màu / Cây ăn quả Giai đoạn 2 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- ĐX) 26/02/2020 25/04/2020 60
3 2020 Đông Xuân Hoa màu / Cây ăn quả Giai đoạn 3 - màu (Phơi màu - chín - ĐX) 26/04/2020 30/05/2020 60
4 2020 Hè Thu Hoa màu / Cây ăn quả Giai đoạn 4- màu (Chuẩn bị đất - gieo hạt- HT) 30/06/2020 21/07/2020 35
5 2020 Hè Thu Hoa màu / Cây ăn quả Giai đoạn 5 - màu (Mọc mầm - Ba lá- trổ cờ- HT) 22/07/2020 09/09/2020 25
6 2020 Hè Thu Hoa màu / Cây ăn quả Giai đoạn 6 - màu (Phơi màu - chín - HT) 10/09/2020 07/10/2020 35
Bản quyền © 2020 Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Người đại diện: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 132 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3.537.076