2. Hồ Đồng Nghệ
Dung tích: 17.97 (106 m3)
Mực nước: 33.87 (m)
Lượng mưa: 54.80 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
1. Hồ Hòa Trung
Dung tích: 11.01 (106 m3)
Mực nước: 41.10 (m)
Lượng mưa: 2.50 (mm)
Hồ đảm bảo cấp nước
3. Hồ Trước Đông
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
4. Hồ Hố Cau
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
5. Hồ Hóc Khế
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
6. Hồ Trường Loan (thượng)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
7. Hồ Trường Loan (hạ)
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
8. Hồ Đồng Tréo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
9. Hồ Hố Gáo
Dung tích: .....
Mực nước: .....
Lượng mưa: .....
Đang cập nhật dữ liệu
QUẢN LÝ BẢN TIN
STT Bản tin Ngày đăng Chức năng
1 Bản tin Dự báo Chất lượng nước trong hệ thống công trình Thủy lợi An Trạch - Từ ngày 03/07 đến 09/07/2020 21:06:32 30/08/2020   
2 Bản tin Dự báo Chất lượng nước trong hệ thống công trình Thủy lợi An Trạch - Từ ngày 12/06 đến 18/06/2020 21:01:56 30/08/2020   
3 Bản tin Dự báo Chất lượng nước trong hệ thống công trình Thủy lợi An Trạch - Từ ngày 12/06 đến 18/06/20200 21:01:26 30/08/2020   
4 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 4 (Từ 23/05/2020 đến 31/05/2020) 14:02:00 19/07/2020   
5 Bản tin Dự báo Chất lượng nước An Trạch - Tuần 3 (Từ 10/04/2020 đến 16/04/2020) 07:52:00 23/07/2020   
6 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 2 (Từ 17/05/2020 đến 23/05/2020) 13:05:00 01/08/2020   
7 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 1 (Từ 14/05/2020 đến 23/05/2020) 07:30:00 13/08/2020   
Bản quyền © 2020 Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên - Người đại diện: TS. Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 132 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3.537.076